Een project onder de hoede van de Ideewinkel te plaatsen heeft voordelen!

  • subsidies kunnen via onze stichting
    aangevraagd worden
  • Er hoeft geen eigen stichting met bestuur opgericht te worden
  • Vrijwilligers van de projecten zijn via ons verzekerd
  • Stichting Ideewinkel beschikt over een ruim netwerk en werkt samen met verschillende organisaties en gemeentes
  • Projecten kunnen van ons netwerk en alle aanwezige kennis gebruik maken