Foto ideewinkel

Ga naar de website Groene ideeën rond Leiden en kijk onder ‘Idee indienen’ naar de instructiefilm die alles stap voor stap uitlegd. Kom je er niet uit, email naar info@lekkergroenrondleiden.nl.

Zodra een nieuw idee op de website geplaatst is gaat de redactie ernaar kijken en zijn er de volgende mogelijkheden:

Is het een idee waar een gemeente iets mee moet, wil het kunnen slagen? Dan wordt het idee doorgestuurd naar een contactpersoon bij die gemeente. De gemeente laat weten of, en zo ja, wat zij met het idee gaat doen. Deze reactie verschijnt dan in de pop-up van het idee onder ‘status en opmerkingen’

Is het een idee dat nog verder uitgewerkt zal moeten worden?  En zijn er  mensen nodig die meedenken of die helpen om het samen te gaan uitvoeren? Of zijn er misschien meer mensen die zo’n soort idee op de kaart hebben gezet?  Of vinden heel veel mensen het idee leuk? Dan kan het op de agenda komen van het groene Ideecafé.

Veel plezier met het plaatsen of opzoeken van groene ideeën rond Leiden!