Filosofie van de duurzaamheid

Leeskring voor ieder die mens en natuur doordenkt. Het hoofd komt aan bod door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen.

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel. De deelnemers bespreken aan de hand van (filosofische) boeken de verschillende facetten van het begrip duurzaamheid en natuur.

Het project Filosofie van de duurzaamheid bestaat sinds 2015. De huidige groep met ca. 8 deelnemers is gedeeltelijk voortgekomen uit de twee groepen. Deze groep bestaat al enige jaren. De groep komt om de zes weken bijeen.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

Wat kost het?

De projectgroep heeft geen inkomsten. Deelnemers betalen zelf hun boeken en de bijeenkomsten zijn bij deelnemers thuis. Er zijn geen betaalde krachten. Voor het publiceren van informatie over het project op de website van de Ideewinkel betalen de deelnemers indien mogelijk €15 per persoon per jaar aan de stichting Ideewinkel.

Filosofie van de duurzaamheid bij het Groene Ideecafé

Op 16 december 2019 organiseerden deelnemers Piet Hagenaars en David Renes samen met anderen van de projectgroep een openbare avond in het Groene Ideecafé bij Scheltema in Leiden. De bezoekers namen actief deel met een Stellingspel en gesprekstafels over dilemma’s. Er is een verslag gemaakt van de avond.

Wie organiseren Filosofie van de Duurzaamheid?

David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”. David is gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.
Marijke Deurloo is initiator en organisator van Filosofie van de duurzaamheid. Ze verdiepte zich beroepsmatig in ethische vraagstukken.

Vanaf 2015 zijn de volgende boeken gelezen.

  • Gronden, J. van den. Wijsgeer in het wild.
  • Oudemans, W. en N.G.J. Peeters. Plantaardig vegetatieve filosofie
  • Peeters, N.G.J. Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin.
  • Manschot, H. Blijf de aarde trouw.
  • Lemaire, T. Met open zinnen.
  • Homo Deus
  • Morton, T. Ecologisch wezen
  • Macfarlane, R. Benedenwereld.
  • Latour, B. Waar kunnen we landen?
  • Mensvoort, K. van. Next nature.

Agenda

11/15

20:00

AFGELAST! - Ideecafé over de toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. De energietransitie vraagt om het opwekken van zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de eigen regio en doet daarmee een beroep op de open ruimte. Hoe maken we daar de afweging voor de gevolgen voor landschap en natuur in de Leidse Ommelanden? >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden (ook livestream verplaatst naar voorjaar 2022!)