Filosofie van de duurzaamheid

Leeskring voor ieder die mens en natuur doordenkt. Het hoofd komt aan bod door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen.

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel, waarbij voor de verandering niet de handen uit de mouwen hoeven te worden gestoken als activiteit, maar het hoofd aan bod komt door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen. De filosofische leeskringen over duurzaamheid trachten door (filosofische) boeken te lezen de samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen.

We richten in de leeskringen onze blik doorgaans op de vraag wat de natuur voor ons als mens betekent. Wat we zoal gelezen hebben:

– Gronden, J. van den. Wijsgeer in het wild.
– Oudemans, W. en N.G.J. Peeters. Plantaardig vegetatieve filosofie
– Peeters, N.G.J. Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin.
– Manschot, H. Blijf de aarde trouw.
– Lemaire, T. Met open zinnen.

Wat kost het?

Het is gratis, maar je moet wel zelf de te lezen boeken kopen.

Wat doen we?

Aan het project Filosofie van de duurzaamheid kunnen tussen de 5 á 10 mensen deelnemen. Er is nu een groep actief. Heb je interesse? Laat het dan weten.

Bij een nieuwe groep starten we met een introductiebijeenkomst. Daarna komen we vijf maal twee uur per keer met dezelfde groep mensen bijeen bij iemand thuis.  Doorgaans komen we om de zes weken bijeen.
Ben je in de gelegenheid mensen thuis te ontvangen geef dat dan aan.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

Wat zijn de voorwaarden?

Interesse in duurzaamheid en filosofie.

Wie zijn we?

David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”. David is gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.
Marijke Deurloo is initiator en organisator van Filosofie van de duurzaamheid. Ze verdiept zich beroepsmatig in ethische vraagstukken.

Agenda

06/17

20:00

2019 – 17 juni – Ideecafé – Plastic in de Leidse grachten

Bewoners en wetenschappers gaan in een citizen science project samen de hoeveelheid en verspreiding van plastic afval in de grachten in Leiden in kaart brengen. Met deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om plastic vervuiling beter aan te pakken. In het Ideecafé hoor je meer over het probleem van plastic vervuiling en verhalen van mensen die werken aan een oplossing. >

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

06/21

11:00

2019 – 21 juni – Inspiratiesessie Globale doelen, Lokale actie

Op 21 juni, DAG van de MidzomerNACHT viert Leiden het 10-jarig bestaan van Stadslab, met een Midzomerdag. Het groene Ideecafé doet mee in: Sessie 2. Globale doelen, Lokale actie. >

Lammermarkt, t.o. Museum De Lakenhal

06/30

14:00

2019 – 30 juni – Veldworkshop ‘Oeverplanten’

Help de biodiversiteit te vergroten door gemeenten bij hun keuzes over de inrichting en beheer van oevers te ondersteunen. In een veldworkshop 'Oeverplanten' oefenen we de 'oevercheck' langs waterkanten. >

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn, Gemeentehaven 3, Warmond