Filosofie van de duurzaamheid

Leeskring voor ieder die mens en natuur doordenkt. Het hoofd komt aan bod door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen.

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel, waarbij voor de verandering niet de handen uit de mouwen hoeven te worden gestoken als activiteit, maar het hoofd aan bod komt door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen. De filosofische leeskringen over duurzaamheid trachten door (filosofische) boeken te lezen de samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen.

 

Leeskring

We richten in de leeskringen onze blik op de vraag wat de natuur voor ons als mens betekent aan de hand van de essaybundel    “Wijsgeer in het wild” geschreven door Johan van de Gronden (directeur Wereldnatuurfonds). Johan van de Gronden voert kunst, religie, taalkunde, geologie, landschap en nog vele markeerpunten op om de morele dimensie van de natuur c.q. duurzaamheid tot spreken te laten komen. Het gezamenlijk lezen van het boek zal ons helpen stil te staan bij het geven van betekenis aan de natuur en inspireren tot debat.

 

Wat kost het?

Deelnemers betalen éénmalig vijftien euro. Leden van Lets betalen éénmalig 15 sleutels. De bijdrage is voor de stichting Ideewinkel, aangezien de stichting de projectsite van Filosofie van de duurzaamheid faciliteert. Verder moet je zelf het boek “Wijsgeer in het wild” van Johan van de Gronden kopen om te lezen.

Wat doen we?

Aan het project Filosofie van de duurzaamheid kunnen tussen de 5 á 10 mensen deelnemen. We starten met een introductiebijeenkomst. Daarna komen we vijf maal twee uur per keer met dezelfde groep mensen bijeen bij iemand thuis.
Ben je in de gelegenheid mensen thuis te ontvangen geef dat dan aan.

Heb je interesse om deel te nemen aan een volgende groep, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Interesse in duurzaamheid en filosofie.

Wie zijn we:

David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”. David is secretaris van de Ideewinkel en gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.
Marijke Deurloo is initiator van Filosofie van de duurzaamheid. Ze verdiept zich beroepsmatig in ethische vraagstukken.

Agenda

We hebben momenteel geen activiteiten gepland.