Filosofie van de duurzaamheid

Leeskring voor ieder die mens en natuur doordenkt. Het hoofd komt aan bod door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen.

‘Filosofie van de duurzaamheid’ is een project van de Ideewinkel, waarbij voor de verandering niet de handen uit de mouwen hoeven te worden gestoken als activiteit, maar het hoofd aan bod komt door stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen. De filosofische leeskringen over duurzaamheid trachten door (filosofische) boeken te lezen de samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen.

We richten in de leeskringen onze blik doorgaans op de vraag wat de natuur voor ons als mens betekent. Wat we zoal gelezen hebben:

– Gronden, J. van den. Wijsgeer in het wild.
– Oudemans, W. en N.G.J. Peeters. Plantaardig vegetatieve filosofie
– Peeters, N.G.J. Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin.
– Manschot, H. Blijf de aarde trouw.
– Lemaire, T. Met open zinnen.

Wat kost het?

Het is gratis, maar je moet wel zelf de te lezen boeken kopen.

Wat doen we?

Aan het project Filosofie van de duurzaamheid kunnen tussen de 5 á 10 mensen deelnemen. Er is nu een groep actief. Heb je interesse? Laat het dan weten.

Bij een nieuwe groep starten we met een introductiebijeenkomst. Daarna komen we vijf maal twee uur per keer met dezelfde groep mensen bijeen bij iemand thuis.  Doorgaans komen we om de zes weken bijeen.
Ben je in de gelegenheid mensen thuis te ontvangen geef dat dan aan.

Heb je interesse om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@ideewinkel.nl o.v.v. deelname Filosofie van de duurzaamheid.

Wat zijn de voorwaarden?

Interesse in duurzaamheid en filosofie.

Wie zijn we?

David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”. David is gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.
Marijke Deurloo is initiator en organisator van Filosofie van de duurzaamheid. Ze verdiept zich beroepsmatig in ethische vraagstukken.

Agenda

We hebben momenteel geen activiteiten gepland.