2021 – AFGELAST! – 15 november – Ideecafé – De toekomst van het Energielandschap in de Leidse Ommelanden

Foto ideewinkel

AFGELAST! Wegens de aangekondigde corona maatregelen is het niet mogelijk de bijeenkomst op 15 november in Scheltema te organiseren. Het Groene Ideecafé over dit thema wordt in 2022 georganiseerd zodra het weer kan. 

Op maandagavond 15 november, 20-22 uur, organiseert het Groene Ideecafé een bijeenkomst over de toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. De energietransitie vraagt om het opwekken van zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de eigen regio, doet daarmee een beroep op de open ruimte en zal het toekomstige beeld ervan mogelijk bepalen. Hoe maken we de afweging voor de gevolgen voor landschap en natuur in de Leidse Ommelanden? Gemeente Leiden, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en coöperatie Rijnland Energie delen hun visie op de noodzaak van de verdere ontwikkeling van duurzame energie, een verantwoorde inpassing en het vergroten van draagvlak hiervoor in de Leidse regio. 

Natuur-inclusieve energietransitie
Met de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES) wordt gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie in de regio. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van duurzame energieprojecten op land voor een snelle energietransitie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties. Daarvoor ontwikkelden zij een toolbox natuurinclusieve energietranstie, checklists voor natuurbelangen bij windenergie op land en bij grondgebonden zonneparken en de constructieve zonneladder. Deze kunnen helpen om in een vroeg stadium van een wind- of zonneproject het gesprek te openen over een goede omgang met natuurbelangen en deze hand in hand te laten gaan met de energietransitie. Daarnaast ontwikkelden de Natuur en Milieufederaties een documentaire om aandacht te vragen voor een natuur-inclusieve energietransitie.

Watergeuzen van Rijnland Energie
De coöperatie Rijnland Energie wil bewoners zeggenschap en eigenaarschap geven in lokale en regionale, duurzame energieopwekking. De aangesloten lokale coöperaties zetten zich samen in om het aandeel duurzaam opgewekte energie in Holland-Rijnland te vergroten en de opbrengsten ten goede te laten komen aan lokale gemeenschappen. Als eerste stap heeft Rijnland Energie twee molens langs de A4, bij Zoeterwoude-Dorp gekocht. Iedere inwoner van de regio Holland Rijnland, die “Watergeuzen”-participaties koopt, kan via de lokale coöperatie meebeslissen over zon- en windprojecten in de buurt en de manier waarop de duurzame energie wordt opgewekt.

ideecaféprogramma maandagavond 15 november 2021 (ntb)

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen)
19:45     Online inloggen (via de live streaming link: youtube.com/watch)

20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Goed.-wijkambassadeur
20:05     Energie en infrastructuur in RES Holland Rijnland – Fred Goedbloed – Gemeente Leiden
20:20     Natuur-inclusieve Energietransitie – Madeleine Braakman – Regisseur Energie en Klimaat, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
21:40     In gesprek met bewoners, lokale natuurbeschermers en andere geïnteresseerden

20:55     Pauze; intermezzo met video’s over een (natuur-inclusieve) energietransitie
21:10      Watergeuzen van Rijnland Energie – Tjitske Veldkamp – Energiek Leiden – Rijnland Energie
21:35     In gesprek met bewoners, lokale natuurbeschermers en andere geïnteresseerden
21:50     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 22:00)

Aanmelden noodzakelijk
Toegang is gratis. Vanwege de corona maatregelen is aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst in Scheltema noodzakelijk (via dit formulier vóór 15 november 12:00 uur). We verwachten dat u zich meldt bij de ingang, een corona vaccinatie- of testbewijs toont, zich aan de geldende corona maatregelen houdt en de instructies van het personeel opvolgt. Geïnteresseerden kunnen ook deelnemen via het Groene Ideecafé livestream kanaal (en/of later de opnamen terugzien).

Op woensdag 17 november 16-18 uur bij BplusC Bibliotheek Nieuwstraat 4 was een koffiemoment gepland om over dit onderwerp in gesprek te gaan met leden van de Leidse Donut Coalitie. Ook dit vervalt deze keer vanwege corona! Meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520).