Hieronder vindt u alle contactgegevens van de stichting en, indien extra vermeld, haar projecten:

Ideewinkel, stichting voor duurzame initiativen

Secretariaat Ideewinkel, stichting voor duurzame initiatieven:
David Renes
Langegracht 160

2312 NJ Leiden

bestuur@ideewinkel.nl

info@ideewinkel.nl

Nieuwsbrief en adreswijzigingen

Ben van Leeuwen

ben@ideewinkel.nl

Biodiversiteitstuin Vrij Groen

Projectleiding:
Anne Marie van Dam
vrijgroen@ideewinkel.nl

Overige gegevens

Triodosbank, rekeningnummer NL 66 TRIO 021.23.27.097
t.n.v. Stichting Ideewinkel te Leiden

Inschrijfnummer KvK
nr 28104871

RSIN 814735356